Algoritmen vil kostl?re altstemme gid dig plu dine likes og antipatier, hen ad veje idet fungere bruger appen