Det ar nago kopiost valkand organisation sasom ager existera darefter ino Sverige