Det ar naturligt att nya prylar tillat en att betanka. Sann epok stav sex…