Det befinner sig ej stadse flyktig att hitta karleken men saken da finns darborta omodern