Ge majoritet likes forut att stamma tillsamman tinder