I kraft af sit malrettede blik gik fruentimmer lige stor n?sten til mig