Mi onskar jag kunde belysa med ord hurdan jag kanner sta dig