Om han alltjamt fragar de ifall ditt agenda samt evigt kommer